Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge pismenog prijevoda na bugarski, češki, danski, nizozemski, engleski, esto...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Translation
Datum objave na TED-u:
18/03/2019
Rok za primitak ponuda:
16/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
11
Usluge pismenog prevođenja na irski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na irski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 30 500.
Najpovoljnija ponuda