Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Statističke usluge u području proširenja, susjedstva i razvojne suradnje
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
10/06/2019
Rok za primitak ponuda:
15/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
4
Seminari visoke razine za više rukovodeće osoblje u državama EECCA-e
Glavni je cilj ovog ugovora pomoć u organizaciji intelektualnog sadržaja i logičkih aspekata seminara visoke razine za više rukovodeće osoblje u državama EECCA-e.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
LU