Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška i poticaji za učenje i karijere
Javni naručitelj:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Datum objave na TED-u:
15/07/2019
Rok za primitak ponuda:
16/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Individualna podrška karijerama i učenju
Grupa 1 uglavnom se bavi intervencijama na strani ponude, uključujući usmjeravanje, vrednovanje, ocjenjivanje/upućivanje i osposobljavanje za osnovne vještine.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
00