Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga osposobljavanja za osoblje EUIPO-a
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
25/07/2019
Rok za primitak ponuda:
20/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Intelektualno vlasništvo (IP).
Ovaj se grupa odnosi na osmišljavanje i provedbu aktivnosti učenja i osposobljavanja u pogledu intelektualnog vlasništva za djelatnike Ureda. Usluge obuhvaćaju pružanje instruktora, materijala i dokumentacije za tečaj, pripremu i analizu potreba te izvješća o ocjeni nakon isporuke. Glavna je svrha ove grupe ponuditi predavanja visoke akademske norme o raznim temama u pogledu zakona o intelektualnom vlasništvu.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
ES521