Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Mapiranje i procjena razvoja za sektorska zanimanja u skladu s Direktivom 2005/3...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave na TED-u:
29/07/2019
Rok za primitak ponuda:
27/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Mapiranje i procjena razvoja za sektorska zanimanja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ — grupa 2: farmaceut
Studijom treba osigurati potrebne osnovne informacije i procjenu za pružanje pomoći Komisiji pri donošenju informirane odluke o tome bi li izmjene Direktive 2005/36/EZ, kako je izmijenjena, u pogledu najmanjih zahtjeva za osposobljavanje za farmaceute bile prikladne te ako je tomu tako, u kojoj mjeri.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
BE