Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Sigurnosne usluge za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i Europski centar z...
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
06/08/2019
Rok za primitak ponuda:
25/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Sigurnosne usluge za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost
Nadmetanje je podijeljeno u 2 grupe, a ishod će biti dodjela 2 zasebnih ugovora, 1 po grupi. Ugovor (okvirni ugovor o uslugama) za grupu 1 potpisat će izabrani ugovaratelj i EMSA. Obje grupe dodjeljuju se jednom ugovaratelju, stoga su ponuditelji dužni pružiti ponude za grupu 1 i grupu 2.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
PT17