Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okolišni računi
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
02/08/2019
Rok za primitak ponuda:
27/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
5
Računi u pogledu sekundarnih sirovina i otpada
Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 5 proizvesti diljem EU-a integrirane račune tokova materijala i računa otpada, uključujući tokove o sekundarnim sirovinama, kao i fizičke račune materijalne imovine. Oni će biti jednokratne procjene kao studija izvodljivosti prije razmatranja redovite proizvodnje (koja ne bi bila dio ovog ugovora).
Najbolji omjer cijene i kvalitete
LU