Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje mrežnih usluga
Javni naručitelj:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Datum objave na TED-u:
31/07/2019
Rok za primitak ponuda:
03/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Pružanje internetskih usluga
Usluge koje će se pružati u okviru ove grupe pokrivaju razvoj računalnih programa i održavanje internetskih aplikacija, kao što su mrežne stranice javnog naručitelja i druge mrežne aplikacije dostupne javnosti/dionicima.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
AT130