Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje pravne podrške u području prava intelektualnog vlasništva Uredu Zajedni...
Javni naručitelj:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Datum objave na TED-u:
08/10/2019
Rok za primitak ponuda:
29/11/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Pružanje pravne podrške pred Sudom EU-a na engleskom i nizozemskom jeziku.
Pravna podrška i savjetovanje obuhvaćat će sljedeća područja:— sporovi koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva u EU-u (pred Sudom Europske unije),— sporovi koji se odnose na zaštitu biljnih sorti u EU-u (pred Sudom Europske unije),— točnije, ali neiscrpno, pravne analize, sastavljanja podnesaka, obrane CPVO-a pred Sudom Europske unije i bilo koje druge vrste podrške i savjeta u vezi s predmetima pred Sudom Europske unije.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
LU