Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pariteti kupovne moći (PKM-ovi) za kapitalna dobra i bolničke usluge
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
20/04/2020
Rok za primitak ponuda:
04/06/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Koordinacija istraživanja cijena PKM-ova 2021.-2024. za bolničke usluge
Ova se grupa odnosi na koordinaciju istraživanja cijena za bolničke usluge. Bolničke usluge predstavljaju veliki udio izdataka za zdravstvo. Svake godine cijene se prikupljaju za tri prethodne godine, čime se omogućuju revizije podataka isporučenih tijekom ranijih godina.Radovima je obuhvaćeno svih 37 sudjelujućih država (vidjeti „Opće informacije o svim grupama“) za istraživanja koja će se provesti od 2021. do 2024.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
LU00