Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Savjetodavna podrška timu za savjetodavnu podršku projektima u okviru programa P...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
30/03/2020
Rok za primitak ponuda:
18/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Savjetnik za sektor otpada
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Najbolji omjer cijene i kvalitete
RO