Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
10/04/2020
Rok za primitak ponuda:
04/06/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Pružanje preventivne medicine
Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.Pružatelj usluga morat će učinkovito komunicirati s OHP-om Grupe EIB-a i dodijeljenim voditeljem ugovora EIB-a u sklopu odjela za odnose i dobrobit zaposlenika.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
LU