Detalji poziva na dostavu ponuda

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Naziv:
Usluge stručnog usavršavanja u područjima sigurnosti i zaštite na lokacijama Eur...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Datum objave na TED-u:
18/09/2020
Rok za primitak ponuda:
04/11/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3-SECO-LU
Tečajevi osposobljavanja prve pomoći i vatrogasna obuka u Luksemburgu
Ovi osnovni tečajevi osposobljavanja i obnove znanja moraju biti u potpunosti usklađeni s programima predviđenim nacionalnim zakonodavstvom i propisima na snazi u vrijeme njihova održavanja. Opseg usluga koje će se pružiti tijekom trajanja okvirnog ugovora procjenjuje se na oko 90 sesija osposobljavanja. Pojedinosti o sadržaju grupe navedene su u dokumentaciji o nabavi.
Najniža cijena
LU
Additional CPV Supplementary CPV
80550000
80562000