Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava uredskog namještaja
Javni naručitelj:
EUROJUST
Datum objave na TED-u:
09/05/2015
Rok za primitak ponuda:
17/11/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Uredski namještaj (isključujući uredske stolice)
Uredski namještaj (isključujući uredske stolice) kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Nije dostupno