Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška nacionalnim prehrambenim istraživanjima u skladu s metodologijom EU-a u ...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
12/05/2015
Rok za primitak ponuda:
07/08/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
„Istraživanje djece” koje obuhvaća subjekte od 3 mjeseca do 9 godina
Cilj 1: prilagoditi ili razviti metodologiju koja će se koristiti u istraživanju o nacionalnoj potrošnji hrane u skladu s EFSA-inim smjernicama o metodologiji EU-a u području jelovnika i pripremiti i pružiti EFSA-i nacionalne protokole i povezane dokumente te uvesti i provesti prikupljanje podataka.Cilj 2: priprema i prijenos podataka o potrošnji hrane i povezanih informacija EFSA-i koji su prikupljeni tijekom istraživanja u skladu s oblikom koji zahtijeva EFSA.
Nije dostupno