Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška nacionalnim prehrambenim istraživanjima u skladu s metodologijom EU-a u ...
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
12/05/2015
Rok za primitak ponuda:
07/08/2015
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije o grupi
2
„Istraživanje odraslih” koje obuhvaća subjekte od 10 do 74 godine
Cilj 1: prilagoditi ili razviti metodologiju koja će se koristiti u istraživanju o nacionalnoj potrošnji hrane u skladu s EFSA-inim smjernicama o metodologiji EU-a u području jelovnika i pripremiti i pružiti EFSA-i nacionalne protokole i povezane dokumente te uvesti i provesti prikupljanje podataka.Cilj 2: priprema i prijenos podataka o potrošnji hrane i povezanih informacija EFSA-i koji su prikupljeni tijekom istraživanja u skladu s oblikom koji zahtijeva EFSA.
Nije dostupno