Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
LUCAS (okvirno statističko istraživanje o uporabi/pokrivenosti zemljišta) za 202...
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
23/07/2021
Rok za primitak ponuda:
08/09/2021
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
6
LUCAS 2022. – služba za pomoć, tehnička pomoć i kontrola kvalitete
Ciljevi grupe 6 su sljedeći:• priprema pokretanja istraživanja LUCAS 2022.;• osposobljavanje voditelja projekta za grupe 1–5 i voditelja istraživanja u koordinaciji s ugovarateljem za grupu 7 (alat za upravljanje podacima, Data Management Tool – DMT) i grupu 8 (osposobljavanje za travnjake). Prisutnost voditelja projekta za grupu 7 i osobe koja provodi osposobljavanje o DMT-u (grupa 7) nužna je tijekom cijelog razdoblja;• pružanje usluga tehničke pomoći i kontrole kvalitete Komisiji i ugovarateljima istraživanja (grupe 1–5) koji provode istraživanje LUCAS u 2022. U ovoj grupi usluge kontrole kvalitete podataka obuhvaćaju provjeru kvalitete prikupljenih podataka u terenskom istraživanju LUCAS 2022. i kampanji fotointerpretacije LUCAS 2022.Vrijeme izvođenja zadataka u ovoj grupi uvelike će ovisiti o napretku u grupama 1–5, a on će pak ovisiti o ugovornim i klimatskim uvjetima.Od ukupnog broja točaka koje procjenjuju ugovaratelji iz grupa 1–5 (fotointerpretirane točke značajki krajolika, „in situ” i fotointerpretirane točke) ugovaratelj za grupu 6 provest će sljedeće kontrole:• provjera najviše 10 000 „in situ” fotointerpretiranih točaka,• provjera 66 660 točaka posjećenih na terenu,• dodatna provjera 20 000 slika za anonimizaciju,• provjera 25 000 točaka iz kampanje fotointerpretacije.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1160000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000