Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
FRANET — Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču te...
Javni naručitelj:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Datum objave na TED-u:
17/01/2022
Rok za primitak ponuda:
21/02/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
08
FRANET – Usluge prikupljanja podataka i istraživanja o pitanjima koja se tiču temeljnih prava – Grupa 8 – Grčka
Ovaj je poziv na nadmetanje pokrenut s ciljem određivanja ugovaratelja koji će javnom naručitelju pružati usluge istraživanja i analize o pitanjima koja se tiču temeljnih prava.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
1,300,000.00 EUR
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000