Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji, Bugarsko...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
13/06/2022
Rok za primitak ponuda:
15/07/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
10
Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Španjolskoj
Sveobuhvatna usluga koja se traži je organizacija i provedba, do dva puta godišnje, programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, naglašavajući važnost Parlamenta, parlamentarne demokracije i vrijednosti koje predstavlja. Ciljna publika za ovo osposobljavanje su mladi stručnjaci sa sjedištem u državama članicama EU-a, u svojstvu ključnih multiplikatora i informirani prijenosi.Program osposobljavanja uključivat će modul u Španjolskoj nakon kojeg će uslijediti modul za ograničeni broj novinara koji su odabrani među sudionicima u prvom modulu u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu ili Strasbourgu.Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:• organizacija i provedba programa (1. modul);• odabir sudionika (1. i 2. modul);• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.
Najbolji omjer cijene i kvalitete
380000.00 EUR
ES
Additional CPV Supplementary CPV
80500000