Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
DIGIT/R3/PO/2015/020 - Natacha III
Javni naručitelj:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Datum objave na TED-u:
14/10/2015
Rok za primitak ponuda:
22/12/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Nabava mrežne i telekomunikacijske opreme (mreže)
Nabava mrežne i telekomunikacijske opreme, slojevi 1.–3. modela OSI. Vidjeti upute za nadmetanje.
Nije dostupno