Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Antraštė:
„Copernicus“ vietos žemės stebėjimo paslaugos: labai didelės skyros žemės dangos...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
10/08/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
26/09/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
3
„Natura 2000“
„Natura 2000“ yra pagrindinių retų ir nykstančių rūšių veisimo ir poilsio vietų ir kai kurių saugomų retų natūralių buveinių tipų tinklas. Yra žinoma, kad kai kurie buveinių tipai nukentėjo nuo didelio nykimo visoje ES. Ši dalis bus susijusi su tolesniu N2K vietų (geografinė aprėptis) žemės dangos / žemės naudojimo kartografavimu, atrinkus N2K pusiau natūralių pievų buveinių, kuriose gausų rūšių, vietas 2012 ir 2006 m. (kiek šioms 2 datoms yra prieinama naudojamų labai didelės skyros palydovinių duomenų). Be to, po šio kvietimo pateikti pasiūlymus dėl 3 dalies sudaryta preliminariąja sutartimi siekiama teikti konsultavimo paslaugas, kuriomis būtų papildytas pirmiau minėto duomenų lygmens rengimas.
Ekonomiškiausias