Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techniniai sekretoriatai pagal šias direktyvas notifikuotųjų įstaigų grupei: Pot...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
29/04/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
06/06/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
2
Mašinų direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB)
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 17.5.2006 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB.
Ekonomiškiausias