Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techniniai sekretoriatai pagal šias direktyvas notifikuotųjų įstaigų grupei: Pot...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
29/04/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
06/06/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
5
Slėginių įrenginių direktyva (Pressure Equipment Directive – PED) – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES ir paprastieji slėginiai indai – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą atitikties vertinimo įstaigų grupei, įsteigtai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES ir 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo.
Ekonomiškiausias