Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techniniai sekretoriatai pagal šias direktyvas notifikuotųjų įstaigų grupei: Pot...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
29/04/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
06/06/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
6
Dujinių prietaisų direktyva (Gas Appliance Directive – GAD) (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB) ir Dujinių prietaisų reglamentas (Gas Appliance Regulation – GAR) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)...
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 30.11.2009 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/142/EB, susijusią su dujas deginančiais prietaisais. Tas pats techninis sekretoriatas taip pat lygiaverčiu būdu padės notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupei, susijusiai su 9.3.2016 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, užtikrinant notifikuotųjų įstaigų bendradarbiavimo tęstinumą pagal reglamentą, kuris visiškai panaikins Dujinių prietaisų direktyvą (GAD) nuo 21.4.2018.
Ekonomiškiausias