Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Tarnybos būstinės perkraustymo, inventorizacijos ir sandėlių valdymo paslaugų te...
Perkančioji organizacija:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
TED publikavimo data:
27/01/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
02/03/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
1
Sandėlių inventorizacijos ir valdymo paslaugos
1 dalis: sandėlių inventorizacijos ir valdymo paslaugos Paslaugų, dėl kurių teikiamas pasiūlymas, apimtis šiuo požiūriu bus bendras sandėlių valdymas pradedant medžiagų ar prekių gavimu arba pristatymu tol, kol joms pritaikomos visos būtinos operacinės procedūros, kad būtų galima optimaliai ir efektyviai vykdyti valdymą. Be to, visą rangovo veiklą valdys ar prižiūrės Inventorizacijos departamentas. Kaip dalį savo finansinių įsipareigojimų, susijusių su jos ilgalaikio turto valdymu, tarnyba turi cikliškai vykdyti savo IT įrangos ir baldų fizinę inventorizaciją (toliau – atitinkamai IT ir FM). Preliminariosios sutarties, sudarytos po šio kvietimo dalyvauti konkurse, galiojimu metu bus suorganizuotos 2 visuotinės fizinės inventorizacijos pratybos, t. y. IT ir FM, ir 2 dalinės pratybos, t. y. 1 vien tik IT ir 1 vien tik FM. Per metus bus ne daugiau nei 1 inventorizacijos pratybos.
Ekonomiškiausias