Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama politikai dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4 dalys)
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
TED publikavimo data:
29/12/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
25/02/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
3
Hidrofluorangliavandenilių kainos ir laipsniško mažinimo stebėsena
Bendras tikslas – analizuoti hidrofluorangliavandenilių ir alternatyviųjų technologijų, skirtų vidiniam Klimato politikos GD naudojimui, pasiūlos ir paklausos rinkos ir ekonominius aspektus, prisidedančius prie Reglamento (ES) Nr. 517/2014 poveikio stebėsenos.Šios sutarties specifiniai tikslai:— stebėti ir analizuoti rinkos ir hidrofluorangliavandenilių kainos kitimą pasaulinėje ir ES rinkose,— vertinti kvotų sistemos funkcionavimą ir poveikį,— analizuoti laipsniško mažinimo poveikį susijusių sektorių inovacijoms,— įvertinti nelegalios prekybos dydį ir jei įmanoma, nustatyti reikalavimų neatitinkančias įmones.
Ekonomiškiausias