Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Darbai Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai
Perkančioji organizacija:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
TED publikavimo data:
14/10/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
27/11/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija apie seriją
1
Naujai įgyvendinami ar renovacijos darbai
1 dalies paslaugų apimtis: naujai įgyvendinami ar renovacijos darbai:1) Esminis naujų darbų ir (arba) renovacijos darbų įgyvendinimas, kurių projekto biudžetas viršija 60 000 EUR, bet nesiekia arba yra lygus 750 000 EUR (sutarties įgyvendinimo biudžetas) pagal techninę įgyvendinimo dokumentaciją, įskaitant įrangos ir visų medžiagų tiekimą ir įrengimą, bandymą, darbą ir statybos metodus, užtikrinimą, kad bus vykdomi projektais ir (arba) techniniais dokumentais nustatyti laiko, kainų ir kokybės reikalavimai;2) perduoti eksploatuoti paslaugas, susijusias su kiekvienu darbu ar atliktu įrengimu;3) sutvarkyti po darbo;4) teikti dokumentaciją užbaigus darbus, susijusius su darbo atlikimu arba įrengimu;5) Įrenginių taisomoji techninė priežiūra garantiniu laikotarpiu. Profilaktinė priežiūra bus privaloma pagrindinei EUIPO techninės priežiūros bendrovei, kaip nurodyta sutartyje;6) Visa techninė, administracinė, organizacinė ir tikrinimo veikla, reikalinga siekiant užtikrinti reikalaujamą darbų, įmontuotų įrenginių ir funkcijų keitimo kokybę.
Geriausias kainos ir kokybès santykis
ES521