Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Virsraksts:
Lokāli Copernicus zemes monitoringa pakalpojumi: ļoti augstas izšķirtspējas zeme...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
10/08/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
26/09/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija par daļu
3
"Natura 2000"
"Natura 2000" ir tīkls, kas aptver retu un apdraudētu sugu īpatņu pamata vairošanās un atpūtas teritorijas un dažus reti sastopamu veidu dabiskos biotopus, kuri ir aizsargājami paši par sevi. Ir zināms, ka dažu veidu biotopi ir būtiski samazinājušies visā ES. Šīs daļas ietvaros tiks turpināta "Natura 2000" teritoriju zemes seguma / zemes izmantojuma (LC/LU) kartēšana (ģeogrāfiskā tvēruma paplašinājums), sagatavojot 2012. un 2006. gada datus par atlasītām "Natura 2000" teritorijām – daļēji dabiskiem un sugām bagātiem pļavu biotopiem (ja par šiem 2 gadiem ir pieejami izmantojami ļoti augstas izšķirtspējas satelītu dati). Šā uzaicinājuma uz konkursu par 3. daļu rezultātā noslēdzamā pamatnolīguma mērķis ir arī nodrošināt konsultāciju pakalpojumus, kas papildinās iepriekš minētā datu slāņa sagatavošanu.
Ekonomiski visizdevīgākais