Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un darbuzņēmēja civiltiesis...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicēšanas datums TED:
03/01/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
17/02/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija par daļu
3
Darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas sedz apdrošināšanas gadījumus saistībā ar Strasbūrā esošās Vāclava Havela ēkas pārstrukturēšanas un modernizācijas projektu
Šā līguma mērķis ir, necenšoties noteikt atbildīgo, segt izdevumus par visiem darbiem, kas veicami, lai novērstu tādus bojājumus (gan cēloņus, gan sekas), par kuriem – pat ja tie radušies zemes defekta dēļ – saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1792. pantu ir atbildīgs būvnieks (Francijas Civilkodeksa 1792-1. panta nozīmē), izgatavotāji un līdzīgas personas, kā arī tehniskais inspektors, proti, bojājumus, kas: — mazina būvniecības procesa konstrukciju izturību, — ietekmē kādu no minēto konstrukciju komponentiem vai kādu no minēto konstrukciju aprīkojuma vienībām, tādējādi padarot tās nederīgas to izmantošanas mērķim, — ietekmē kādas tādas konstrukciju aprīkojuma vienības izturību, kas ir būtiska komunikāciju, pamatu, karkasa, norobežojuma vai pārseguma konstrukcijām saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1792-2. pantu. Bojājumu novēršanas darbi ietver arī: — izmaksas par darbiem, kas ietver nepieciešamo nojaukšanu, attīrīšanu, aizvākšanu vai demontāžu, atbalstīšanu, nomaiņu vai atkārtotu montāžu, tostarp augsnes un augu izņemšanu un novietošanu atpakaļ, — darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksas par remontdarbiem, kas veikti pēc bojājumiem, uz kuriem attiecas apdrošināšana, ja uz šiem darbiem kā tādiem attiecas darbuzņēmēja obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
Ekonomiski visizdevīgākais