Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Virsraksts:
Iekārtu uzturēšana un elektromontāžas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionē...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Court of Auditors (ECA)
Publicēšanas datums TED:
24/10/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
30/11/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija par daļu
1
Iekārtu uzturēšana un elektromontāžas darbi
Šajā līgumā ietvertie uzturēšanas pakalpojumi:— visas profilaktiskās uzturēšanas darbības,— visas koriģējošās uzturēšanas darbības,— visi ar pārvaldību/ekspluatāciju saistītie pakalpojumi,— visi vides vadības palīdzības pakalpojumi,— palīdzība apstiprinātās iestādes veikto periodisko pārbaužu laikā.Šie pakalpojumi ir jāīsteno visa līguma laikā atbilstoši palātas vajadzībām.Elektromontāžas darbi, kas nav ietverti uzturēšanas pakalpojumos un kuri var būt nepieciešami līguma darbības laikā, attiecas uz nelielām izmaiņām un/vai atjaunošanas vai modernizēšanas projektiem vai trešās uzņēmējsabiedrības īstenoto darbu uzraudzību. Nelielās izmaiņas var tikt īstenotas visā līguma darbības laikā atbilstoši palātas vajadzībām, turpretim atjaunošanas vai modernizēšanas projekti ir sarežģītāki pasākumi, kuros nepieciešama vairāku uzņēmumu palīdzība. Katrs šāds projekts līguma darbības laikā tiks īstenots tikai 1 reizi.Līgumā ietverto galveno iekārtu saraksts ir norādīts 2A. pielikumā. To tehniskais un kvantitatīvais apraksts ir sniegts tikai informatīvā nolūkā. Šis saraksts ir neizsmeļošs un attiecīgā gadījumā darbuzņēmējs to papildinās. Visas līgumā ietvertās iekārtas ir uzskatāmas par labā darba kārtībā esošām. Visi papildu piederumi, iekārtas un aprīkojums ir uzskatāmi par iekārtu neatņemamu daļu.Palāta izveidoja provizorisku un neizsmeļošu sarakstu ar pakalpojumiem un piegādēm, kādas palāta var pieprasīt koriģējošās uzturēšanas ietvaros vai ar līgumu saistīto montāžas darbu ietvaros (2C. pielikums). Šis saraksts palātai neuzliek nekādas saistības šo pakalpojumu/darbu īstenošanai, un laika gaitā tas var tikt mainīts atbilstoši vajadzībām.
Cena