Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Būvdarbi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja vajadzībām
Līgumslēdzēja iestāde:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicēšanas datums TED:
14/10/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
27/11/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija par daļu
1
Jauni būvdarbi vai atjaunošanas darbi
1. daļas “Jauni būvdarbi vai atjaunošanas darbi” pakalpojumu darbības joma ietver:1) jauno būvdarbu vai atjaunošanas darbu, kuru projekta budžets ir vismaz 60 000 EUR un ne vairāk kā 750 000 EUR (līguma īstenošanas budžets – CIB), īstenošanu, ietverot gan to tehnisko dokumentāciju, gan aprīkojuma un visu materiālu piegādi un uzstādīšanu, pārbaudes un izmēģinājumus, darbaspēku un būvniecības līdzekļus, nodrošinot, ka projektos un/vai tehniskajā dokumentācijā noteiktais laika grafiks, cenas un kvalitāte tiek ievērota;2) ar būvdarbiem vai uzstādīšanas darbiem saistīto konstrukciju nodošanu ekspluatācijā;3) uzkopšanu pēc veiktajiem darbiem;4) ar būvdarbiem vai uzstādīšanas darbiem saistītās izpildes dokumentācijas iesniegšanu;5) iekārtu koriģējošo uzturēšanu saistītajā garantijas periodā. Profilaktiskā uzturēšana būs obligāti jāveic EUIPO vispārējās uzturēšanas uzņēmumam, kā norādīts līgumā;6) visus tehniskos, administratīvos, organizatoriskos un pārbaudes pasākumus, kas nepieciešami prasītās būvdarbu, iekārtu uzstādīšanas un operatīvo koriģēšanas darbu kvalitātes nodrošināšanai.
Labākā cenas un kvalitātes attiecība
ES521