Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteunende onderzoeken voor de ontwikkeling van beleidscriteria voor 3 produ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
05/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/08/2016
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
3
Ondersteuning bij de ontwikkeling van de criteria inzake groene overheidsopdrachten van de EU voor de productgroep: „Beeldvormingsapparatuur”
De opdracht behelst het verlenen van diensten aan de Commissie ter ondersteuning van de ontwikkeling of herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur en groene overheidsopdrachten van de EU voor de verschillende betrokken productgroepen. Perceel 3 vereist ondersteuning bij de ontwikkeling van de criteria inzake groene overheidsopdrachten van de EU voor „Beeldvormingsapparatuur”.
Economisch meest voordelig