Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer.
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
21/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/11/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Kwantitatieve en kwalitatieve controles van restaurantdiensten voor de Europese Rekenkamer
De Rekenkamer is op zoek naar een dienstverlener om haar bij te staan bij haar opdracht inzake controle van de goede uitvoering van de restaurantopdracht (perceel 1). Onder restaurantdienst wordt het volgende verstaan: het beheer van een bedrijfsrestaurant, het beheer van 2 cafetaria's (K2 en K3) voor snelle restauratie, het beheer van een eetzaal voor de directie (lunches, diners, recepties) voor ceremoniële restaurantdiensten en restaurantdiensten voor evenementen.
Prijs