Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische secretariaten voor de groep van de aangemelde instanties conform de v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
29/04/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/06/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
5
Richtlijn betreffende drukapparatuur — Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad en Drukvaten van eenvoudige vorm — Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad
Het doel van deze oproep tot inschrijvingen is het technisch secretariaat aan te duiden voor de groep van conformiteitsbeoordelingsinstanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2014/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm.
Economisch meest voordelig