Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische diensten.
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Perceel 1: Nederlands handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank
Perceel 1: De overeenkomsten van Europol zijn doorgaans onderworpen aan het EU-recht, indien nodig aangevuld door het Nederlandse recht. De rechtbanken van 's-Gravenhage zijn bevoegd voor geschillen die voortkomen uit de interpretatie en/of toepassing van de overeenkomst. Europol heeft geen interne gekwalificeerde Nederlandse advocaat en daarom is Nederlands juridisch advies over kwesties in verband met handelsrecht nu en dan vereist. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Nederlandse recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.
Economisch meest voordelig