Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische diensten.
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Perceel 2: Nederlands arbeidsrecht, met inbegrip van wetgeving inzake belastingen, pensioenen en uitkeringen en gezondheid en veiligheid
Voor perceel 2: Europol past de gezondheids- en veiligheidsnormen van Nederland toe. Zo nu en dan is er Nederlands juridisch advies vereist over kwesties in verband met arbeidsrecht, met inbegrip van pensioenen en uitkeringen, sociale zekerheid en belastingrecht.
Economisch meest voordelig