Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische diensten.
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
3
Perceel 3: aanbestedingsrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht
Perceel 3: Europol beschikt intern over juridische deskundigheid op het gebied van aanbestedingen. Dit betekent dat het basiswerk intern wordt uitgevoerd en dat het juridische advies betrekking heeft op zowel specifieke details (bijv. kritische blik op verdedigingen die Europol heeft opgesteld) en tactisch advies als mogelijke vertalingen naar het Frans. Het juridische team van Europol moet bij elke stap in de procedure worden betrokken en geraadpleegd.
Economisch meest voordelig