Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische diensten.
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
4
Perceel 4: Belgisch handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank
Voor perceel 4: Europol neemt deel aan interinstitutionele aanbestedingsprocedures (i.e. aanbestedingsprocedures die door de Commissie van de EU worden georganiseerd in naam van EU-instellingen en -agentschappen). De hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de jurisdictie van het Brusselse gerecht. Zo nu en dan heeft Europol nood aan gespecialiseerd advies over algemeen Belgisch handelsrecht. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Belgische recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.
Economisch meest voordelig