Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Statistisch onderzoek over landgebruik en bodembedekking (Lucas) 2018 - ecolandb...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
29/06/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/07/2021
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
9
Lucas 2018 — Volledig beplantingsonderzoek
Omdat de Lucas-graslandmodule een nieuwe ontwikkeling is, is het noodzakelijk om de kwaliteit te evalueren van de gegevens die zijn verzameld tijdens de tenuitvoerlegging van de Lucas-graslandmodule via een volledig beplantingsonderzoek dat moet worden uitgevoerd door graslanddeskundigen. Deze evaluatie moet parallel met het onderzoek Lucas 2018 plaatsvinden via een submonster van de punten waar de Lucas-graslandevaluatie plaatsvindt en dit kort nadat de Lucas-opzichter het Lucas-punt heeft geëvalueerd. Er wordt verwacht dat een graslanddeskundige gemiddeld 3 punten per dag bezoekt aangezien de afstand tussen de verschillende gebieden groot kan zijn. In totaal moeten van 747 graslandpunten monsters worden genomen.
Economisch meest voordelig