Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoeken naar de TEN-T-kernnetwerkcorridors en ondersteuning van de Europese ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publicatiedatum op TED:
30/12/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/02/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
9
Perceel 9: Corridor tussen het Rijn- en Donaugebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Rijn- en Donaugebied.
Economisch meest voordelig