Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlenen van verhuisdiensten, en beheer van voorraad en magazijn voor het hoofdk...
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
27/01/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Magazijnvoorraad- en beheerdiensten
Perceel 1: magazijnvoorraad- en beheerdiensten. De diensten in het kader van deze aanbesteding behelzen het integrale beheer van de opslagruimten, gaande van ontvangst of aflevering van materiaal/goederen tot de uitvoering van alle effectieve processen die nodig zijn voor een optimaal en efficiënt beheer. Alle activiteiten van de contractant gebeuren tevens onder het beheer en toezicht van de afdeling inventarisatie. In het kader van zijn financiële verplichtingen met betrekking tot het beheer van zijn vaste activa moet het Bureau op regelmatige basis een inventaris uitvoeren van zijn IT-uitrusting en meubilair (hierna respectievelijk IT en FM). Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst waarop onderhavige aanbesteding betrekking heeft, worden 2 algemene inventarissen georganiseerd, met name IT en FM, evenals 2 gedeeltelijke inventarissen, met name eenmaal enkel IT en eenmaal enkel FM. Er vindt nooit meer dan 1 inventaris per jaar plaats.
Economisch meest voordelig