Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Gespecialiseerd advies inzake personele middelen voor de Europese Investeringsba...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
20/02/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Adviesdiensten inzake personele middelen.
De toekomstige dienstverleners moeten gespecialiseerde adviesdiensten inzake personele middelen verlenen die verband houden met de volgende domeinen: — HR-strategie (met inbegrip van tenuitvoerlegging en streefbedrijfsmodel); — Talentbeheer en opvolgingsplanning; — Interne mobiliteit; — Strategische personeelsplanning; — Prestatiebeheer en -ontwikkeling (bijv. individueel ontwikkelingsplan); — Diversiteit en inclusie; — Branding en waardepropositie van de werkgever; — Inwerken; — Organisatiecultuur en werknemersbetrokkenheid; — HR-analyse en verslaglegging; — HR-technologietrends. Om de HR-dienstverlening optimaal te ondersteunen is het personeelsdirectoraat op zoek naar dienstverleners die in staat zijn visievormingsoefeningen uit te voeren voor alle hierboven vermelde domeinen — met ondersteuning voor de belangrijke leidinggevenden binnen het Directoraat. Bovendien moeten de dienstverleners ook in staat zijn capaciteiten te verstrekken voor het uitvoeren van marktanalyses op alle hiervoor vermelde domeinen - d.w.z. benchmarking met andere internationale financiële instellingen/banken evenals optimale huidige praktijken en aanbevelingen voor de hiervoor vermelde HR-domeinen.
Economisch meest voordelig