Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Internationale helpdesks inzake intellectuele eigendom voor het mkb
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publicatiedatum op TED:
10/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/04/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van 3 dienstenovereenkomsten. Elke dienstenovereenkomst betreft het beheer van de internationale helpdesks inzake intellectuele eigendom voor specifieke geografische gebieden, namelijk: perceel 1: helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in China. perceel 2: helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië. perceel 3: helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in Latijns-Amerika. De algemene doelstelling van perceel 2 — helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië is bijdragen tot de internationalisering van het mkb van de EU door de verlening van deskundig advies met betrekking tot de wijze waarop het zijn intellectuele eigendom in of met betrekking tot Zuidoost-Azië kan beschermen en handhaven. De diensten van de helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten in Zuidoost-Azië moeten zich richten op het verbeteren van het bewustzijn inzake en het beheer en de bescherming van intellectuele eigendommen door het mkb van de EU dat actief is of van plan is dat te worden in Brunei, Cambodja, Indonesië, Filipijnen, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Singapore, Thailand en Vietnam. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken in sectie 1.
Economisch meest voordelig