Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake bewaking vanuit de lucht voor grens- en kustwachtfunctie
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
20/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
3
Bewaking vanuit de lucht van een maritiem gebied op middellange afstand — gegevensuitwisseling via een opdrachtportaal op afstand
De contractant moet bewakingsvluchten op middellange afstand ter beschikking stellen van de aanbestedende dienst over een vooraf bepaald dienstverleningsgebied en binnen een specifiek tijdschema. Deze dienst kan ook bewakingsactiviteiten ondersteunen in internationale wateren tot op een afstand van 200 zeemijlen van een basisluchthaven. De doelstelling van de bewaking is het rapporteren van objecten en gebeurtenissen van belang aan een coördinatiecentrum dat door de aanbestedende dienst wordt aangesteld. Het dienstverleningsgebied, het tijdschema en de objecten/gebeurtnissen van belang worden van tevoren bepaald in de specifieke opdracht. Deze diensten kunnen enkel worden verleend via platforms voor vaste vleugels.
Economisch meest voordelig