Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aanbieden van opleidingscursussen voor onderzoekers van ongevallen
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
16/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Cursus inzake kernvaardigheden voor onderzoekers van ongevallen
De doelstelling van de aanbesteding is het identificeren van geschikte docenten voor het: — Bijstaan van EMSA-trainer(s) op basis van de in 2.1.1. vermelde punten. De exacte betrokkenheid wordt minstens 3 weken vóór de datum waarop de geplande opleiding moet plaatsvinden tussen de EMSA-trainer(s) en de contractant overeengekomen. De modules waarvoor de contractant de EMSA-trainer bijstand moet verlenen bij de dienstverlening, wordt geraamd op een totaal van 11 uur. — Ontwikkelen van de inhoud, aanverwante praktische oefeningen/casestudyʼs (uitgevoerd in klasverband) en aanbieden van modules overeenkomstig het cursusoverzicht op basis van de in 2.1.2. vermelde punten en dit voor een geraamd totaal van 24 uur. De contractant moet vóór de eerste opleidingssessie geschikt opleidingsmateriaal voorbereiden en moet dit, indien nodig, bijwerken tussen de volgende sessies op basis van de feedback van de deelnemers inzake het bereiken van de in 2.1.2. beschreven cursusdoelstellingen, en in samenwerking met de EMSA-trainer(s). De contractant moet zorgen voor een hoge mate van actieve deelname door al wie de cursus bijwoont en in dit opzicht moeten de bovenvermelde oefeningen/casestudy‘s in klasverband worden verleend waarbij de deelnemers in groepen worden verdeeld. Bovendien moet de begeleidende documentatie uitvoerige opleidingsnota‘s omvatten die onder de deelnemers worden verspreid.
Economisch meest voordelig