Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge r...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
17/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018
Dit perceel omvat de productie van 3 belangrijke producten:1) de voortzetting van de bestaande producten inzake ondoordringbaarheidsstatus voor het referentiejaar 2018, maar met een toename van de ruimtelijke resolutie van 20 m naar 10 m (nu);2) de voortzetting van de bestaande producten inzake verandering in ondoordringbaarheid voor 2015-2018 (op 20 m);3) een statuslaag met opbouwcomponent voor 2018 met een ruimtelijke resolutie van 10 m.De HRL inzake ondoordringbaarheid heeft de langste bestaande tijdreeksen van alle HRL‘s, teruggaand tot producten voor 2006, 2009, 2012 en 2015, en aanverwante producten betreffende veranderingen. De productiemethode en de workflow zijn intussen relatief stabiel, maar in vergelijking met de eerdere producten worden er 2 belangrijke veranderingen ingevoerd:1) de statuslaag inzake ondoordringbaarheid voor 2018 zal zorgen voor een verhoging in de ruimtelijke resolutie van 20 m x 20 m pixelgrootte naar 10 m x 10 m pixelgrootte, overeenkomstig de technologische ontwikkelingen en verbeteringen;2) toegevoegde waarde leveren, een geharmoniseerd opbouwproduct dat werd ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie als onderdeel van de Europese nederzettingenkaart (ESM, european settlement map) wordt opgenomen en zal gebaseerd zijn op Sentinel 2-beeldmateriaal en zal volledig geharmoniseerd zijn met de ondoordringbaarheidscomponent in dezelfde ruimtelijke resolutie van 10 m x 10 m.
Economisch meest voordelig