Gegevens van de oproep tot inschrijving

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Titel:
Onderhoud van elektrische, verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en sanit...
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
24/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Onderhoud van en werkzaamheden aan de elektrische installaties
De onderhoudsdiensten die onder dit contract vallen, zijn:— alle preventieve onderhoudswerkzaamheden,— alle correctieve onderhoudswerkzaamheden,— alle prestaties inzake beheer,— alle ondersteunende diensten inzake milieubeheer,— ondersteuning bij periodieke controles uitgevoerd door de erkende instanties.Deze prestaties moeten worden gerealiseerd tijdens de looptijd van de opdracht en volgens de behoeften van de Rekenkamer.Elektriciteitswerken, die niet behoren tot de interventies die door de onderhoudsdiensten worden gedekt en waarvan de noodzaak zich tijdens het contract zou voordoen, en die met name betrekking hebben op kleine wijzigingen en/of herinrichtings- of renovatieprojecten of het opvolgen van werken die door een derde bedrijf worden uitgevoerd. Kleine wijzigingen kunnen tijdens de looptijd van de opdracht worden uitgevoerd, afhankelijk van de behoeften van de Rekenkamer, terwijl herinrichtings- of renovatieprojecten complexere opdrachten zijn waarvoor verschillende bedrijven moeten worden ingeschakeld. Elk van deze projecten zal slechts eenmaal tijdens de opdracht worden voltooid.De lijst van de belangrijkste installaties die onder de opdracht vallen, is in bijlage 2A opgenomen. Hun technische en kwantitatieve beschrijving wordt alleen ter informatie gegeven. Deze lijst is niet limitatief en moet, indien nodig, worden aangevuld door de contractant. Alle installaties worden verondersteld in goede staat te zijn. Alle aanvullende uitrusting, installaties en toebehoren maken integraal deel uit van de installaties.De Rekenkamer heeft een voorlopige en niet-limitatieve lijst opgesteld van diensten en leveringen die door de Rekenkamer kunnen worden aangevraagd, hetzij als onderdeel van het correctieve onderhoud, hetzij als onderdeel van de werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht (bijlage 2C). Deze houdt geen verbintenis in van de Rekenkamer om deze diensten/werken te laten uitvoeren en kan evolueren in de loop van de tijd en afhankelijk van de behoeften.
Prijs