Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Het ondersteunen van beleid inzake gefluoreerd broeikasgas (4 percelen)
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
29/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/02/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
3
prijs van HFK‘s en toezicht op de uitfasering
De algemene doelstelling is het analyseren van de markt- en economische aspecten van de vraag en het aanbod voor HFK‘s en alternatieve technologieën voor intern gebruik door DG CLIMA, ter ondersteuning van het toezicht op de effecten van Verordening (EU) 517/2014.De specifieke doelstellingen van deze opdracht zijn:— het controleren en analyseren van de markt- en prijsontwikkelingen voor HFK‘s op de mondiale en EU-markt;— het beoordelen van de werking en effecten van het quotasysteem;— het analyseren van de impact van uitfasering op innovatie in de betrokken sectoren;— het beoordelen van de omvang van illegale handel en waar mogelijk het identificeren van niet-conforme bedrijven.
Economisch meest voordelig