Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verstrekking van het initiatief „ken uw klant” en andere operationele ondersteun...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
31/01/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
29/03/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Belastinganalyse
Voor perceel 2 wenst de EIB meerdere aanbieders te selecteren die het directoraat Transactiebeheer en Herstructurering (TMR, transactions management and restructuring) ondersteunen bij de beoordeling van belastingkwesties voor projecten waarop de Bank momenteel toezicht houdt.Kwesties kunnen te maken hebben met belastingfraude, -ontduiking, -ontwijking, schadelijke belastingpraktijken en/of agressieve belastingplanningspraktijken in het kader van de initiatieven van de Europese Commissie met betrekking tot het pakket bestrijding belastingontwijking van de EU en de door internationale normeringsorganisaties zoals de financiële actiegroep (FATF, financial action task force) en het Global Forum van de OESO („belastingkwesties”) gevolgde benadering.In dit kader is de afdeling TMR/Ken uw klant op zoek naar externe deskundigheid om de EIB-medewerkers te ondersteunen bij de analyse van de mogelijke gevolgen van verschillende belastingkwesties op de toezichthouding van de lopende projecten.
Economisch meest voordelig