Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beveiligingsdiensten voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en h...
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
06/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Beveiligingsdiensten voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.
De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen en moet resulteren in de gunning van 2 afzonderlijke overeenkomsten, 1 per perceel. De opdracht (dienstenovereenkomst) voor perceel 1 zal worden ondertekend tussen de geselecteerde contractant en het EMSA. Beide percelen zullen worden gegund aan dezelfde contractant. Daarom moeten inschrijvers inschrijvingen indienen voor percelen 1 en 2.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
PT17